Dotyczy:

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

al. Solidarności 90
01-003 Warszawa
tel.: 22 838 37 91
e-mail: biblioteka@bpwola.waw.pl

Corelacje – film w ramach projektu “Filmowa Wola”

“Corelacje” to film fabularny, który jest efektem cyklu warsztatów filmowych dla młodzieży odbywających się w Bibliotece na Woli w ramach projektu “Filmowa Wola” trwającego od września do grudnia 2021 roku.

Uczestnicy warsztatów wzięli udział w cyklu zajęć teoretycznych, podczas których poznali tajniki powstawania filmu fabularnego, a wiedzę wcielili w życie tworząc film według własnego scenariusza. Miejscem akcji jest warszawska dzielnica Wola.

W roli scenarzystów, aktorów, operatorów i montażystów wystąpili wymiennie wszyscy uczestnicy projektu, a opiekę merytoryczną i artystyczną sprawował Bartosz Gorzel.

Film opowiada o wpływie pandemii koronawirusa na młodych ludzi i relacje między nimi. O tym, że radzenie sobie ze zmieniającą się sytuacją (m.in. z nauką zdalną) nie zawsze przychodzi łatwo i że warto spróbować zrozumieć drugiego człowieka zamiast oceniać go po pozorach.

Uczestnicy projektu:
Laura Bzdak
Lucyna Gosk
Ola Salah
Natalia Juszczyk
Olga Adamczyk
Nina Kaźmierowska
Daria Ciepińska
Tosia Toniszewska
Wiktoria Piszczelska
Łukasz Żuławnik
Mari Hordejuk
Natalia Chrobak

Projekt finansowany przez m.st. Warszawę z Funduszu Edukacji Kulturalnej.