I Mazowiecki Konkurs Twórczości Lirycznej Dzieci i Młodzieży “Bzdurzenia” im. Juliana Tuwima

Serdecznie zapraszamy uczniów i uczennice klas IV-VIII do wzięcia udziału w I Mazowieckim Konkursie Twórczości Lirycznej Dzieci i Młodzieży “Bzdurzenia” im. Juliana Tuwima. W tym celu należy przesłać dwa wiersze swojego autorstwa do 22 lutego na adres: Szkoła Podstawowa nr 234 im. Juliana Tuwima, ul Esperanto 5,
01-049 Warszawa, z dopiskiem: Konkurs poetycki “Bzdurzenia”.

Dla zwycięzców Konkursu przewidziano: publiczną prezentację utworów, spotkanie z twórcą literatury dla dzieci i młodzieży, dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Finałowa Gala Konkursu odbędzie 15 marca w Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy – Bibliotece Głównej Województwa Mazowieckiego, Koszykowa 26/28.

Organizatorami Konkursu są: Szkoła Podstawowa nr 234 im. Juliana Tuwima w Warszawie oraz Dział Muzeum Książki Dziecięcej Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy – Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego.

Poniżej znajduje się regulamin konkursu.