Konkurs “Inspirująca Biblioteka Roku” 2020

Piąta edycja Konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Mazowieckiego “Inspirująca Biblioteka Roku”, organizowanego w ramach “Strategii rozwoju kultury w województwie mazowieckim na lata 2015 – 2020” pole strategiczne B „Uczestnictwo – włączenie – spójność”, adresowana jest do wszystkich bibliotek publicznych województwa mazowieckiego. Celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie biblioteki, która w okresie od 1 stycznia do 30 września 2020 r. zorganizowała bądź zorganizuje najciekawsze wydarzenie kulturalne, we współpracy z przynajmniej jednym partnerem samorządowym i jednym partnerem z organizacji pozarządowych.

W Bibliotece na Koszykowej organizacją Konkursu zajmuje się Dział Wojewódzkiej Sieci Bibliotek.

Przy ocenie Wniosków będą brane pod uwagę następujące kryteria merytoryczne:

  • zgodność ze Strategią Rozwoju Kultury w województwie mazowieckim na lata 2015 – 2020;
  • promocja książki i czytelnictwa;
  • pielęgnowanie tożsamości lokalnej;
  • liczba partnerów samorządowych i pozarządowych współpracujących przy realizacji wydarzenia;
  • kontynuowanie współpracy z ww. partnerami;
  • sposoby promocji (od tradycyjnych do wykorzystania nowoczesnych technologii);
  • zewnętrzne źródła finansowania.

Zdajemy sobie sprawę, że rok 2020 jest okresem szczególnie trudnym w działalności bibliotek publicznych, przede wszystkim w zakresie podejmowania inicjatyw na rzecz społeczności lokalnych. Mamy jednak nadzieję, że bibliotekom publicznym na Mazowszu udało się, mimo wielu ograniczeń, zorganizować we współpracy z partnerami ciekawe wydarzenia, które mogłoby być wzorem i inspiracją dla innych placówek bibliotecznych. Zachęcamy do wzięcia udziału w Konkursie.

Materiały należy przesłać w terminie do 30 września 2020 r. na adres:

Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego

ul. Koszykowa 26/28

00-950 Warszawa, skr. poczt. 365

z dopiskiem na kopercie Dział Wojewódzkiej Sieci Bibliotek – Konkurs „Inspirująca Biblioteka Roku”.

Organizatorzy: Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego.