Nowa usługa bemowskiej Biblioteki

Przyszedł czas na sterowanie kontem bibliotecznym z pozycji SMS-a, a dodatkowo możliwość uzyskania informacji o placówkach.

Każdy użytkownik posiadający kartę biblioteczną może zalogować się na swoje konto drogą internetową i m.in. sprawdzić jego stan, zrobić nocną rezerwację czy prolongować wypożyczone pozycje. Może również korzystać z aplikacji MATEO, a od dzisiaj ma także możliwość sterować kontem bibliotecznym przy pomocy komend SMS. Automat po numerem telefonu +48 798 333 727 reaguje na komendy wysyłane przy pomocy SMS-ów.
Wysyłając komendy: Pomoc, Konto, Prolongata, Rezerwacje, Rezygnuję, Blokada, Odblokuj i Info możemy otrzymać kompletną potrzebną informację. Po komendzie musimy dodać numer karty, a w przypadku komendy Info – numer placówki.
SMS o treści “Pomoc” wysłany pod nr tel.: +48 798 333 727 daje użytkownikowi skrótową informację o usłudze; o treści “Konto” – informację o wypożyczonych pozycjach i ich terminach zwrotu. Treść “Prolongata” – przedłuża termin zwrotu pozycji (o ile jest to możliwe) i użytkownik otrzymuje informacje o nowych terminach. Treść “Rezerwacje” to informacja o rezerwacjach, czyli co i do kiedy możemy odebrać z biblioteki. SMS o treści “Rezygnuję” – po otrzymaniu SMS-a o możliwych odbiorze rezerwacji możemy z niej bez konsekwencji zrezygnować.
Pozostałe komendy SMS: Blokada – sami blokujemy kartę, którą np. zgubiliśmy; Odblokuj – jednak karta się znalazła, więc zdejmujemy blokadę z konta; Info – informacja o placówce, jej dane adresowe, telefon, godziny otwarcia. Co ważne: podajemy informację o zamknięciu placówki np. z powodu skontrum.
Z numeru telefonu +48 798 333 727 będą również wysyłane regularnie “przypominacze” o zwrocie książek i innych materiałów bibliotecznych.