Dotyczy:

Czytelnia Naukowa Nr XXI

ul. Bukietowa 4a
02-650 Warszawa
tel.: 22 898 30 33
e-mail: cznxxi@bpmokotow.waw.pl

Spotkanie autorskie — Ludowa Historia Kobiet

27 października ⋰ godz. 17:30 ⋰ Bukietowa 4a

Zapraszamy na spotkanie autorskie wokół książki “Ludowa historia kobiet” (Wydawnictwo RM). Rozmowę z autorkami: Jaśminą Korczak-Siedlecką, Małgorzatą Kołacz-Chmiel i Anną Sosnowską-Jordanowska poprowadzi Anna Kowalczyk.

“W »Ludowej historii kobiet« znalazły się artykuły ukazujące dzieje kobiet z ludu przez pryzmat miejsc, ról i aktywności, które przypadły im w udziale w różnych epokach i okolicznościach historycznych. Autorzy […] przyglądają się statusowi kobiet w średniowieczu oraz ścieżkom, na które wstępowały one w okresie rewolucji przemysłowej – jako migrantki, robotnice, służące, nauczycielki czy pracownice seksualne. Dotykają kwestii płci kulturowej, pisząc o kształtowaniu się takich form kobiecej tożsamości jak nowożytna czarownica i kobieta nieheteronormatywna, XIX-wieczna chłopka i nowoczesna dziewczyna” – fragment wstępu “Większość większej połowy”.

“Seria »Ludowa Historia Polski« ma stanowić przyczynek do odzyskania zapomnianych dziejów zwykłych ludzi. Chcemy w niej przedstawiać najciekawsze prace na temat tych, którzy nie kwalifikowali się do narodu Sarmatów, choć byli prawdziwą solą ziem dawnej Rzeczypospolitej. Będą to zatem książki o chłopach pańszczyźnianych, miejskiej biedocie, ludziach luźnych, a wreszcie proletariacie” – Przemysław Wielgosz, redaktor merytoryczny serii.

PROWADZĄCA:

Anna Kowalczyk – dziennikarka, blogerka, felietonistka, feministka, aktywistka. Autorka “Brakującej połowy dziejów. Krótkiej historii kobiet na ziemiach polskich “, pierwszej popularnonaukowej syntezy historii kobiet na ziemiach polskich od paleolitu do współczesności. Fundatorka i pierwsza prezeska Fundacji Muzeum Historii Kobiet. Współautorka książki “Macierzyństwo bez Photoshopa”. Twórczyni i pierwsza redaktor naczelna serwisu MamaDu.pl. Opiekunka merytoryczna akcji BNP Paribas “Gdzie są nasze patronki?” Współautorka spektaklu muzycznego “Das Moderne Maedel”.

AUTORKI:

Dr Jaśmina Korczak-Siedlecka – studia licencjackie i magisterskie ukończyła w Instytucie Historycznym na Uniwersytecie Warszawskim, studia doktoranckie w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk. Pracowała w Centrum Badawczym Historii i Kultury Krajów Europy Środkowo-Wschodniej (GWZO) przy Uniwersytecie w Lipsku. Od 2021 pracowniczka naukowa w Niemieckim Instytucie Historycznym w Warszawie. Laureatka konkursu “Monografie” Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej za książkę “Przemoc i honor w życiu społecznym wsi na Mierzei Wiślanej w XVI-XVII w.”, za którą zdobyła także wyróżnienie w XI edycji Konkursu “Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość” Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa pod patronatem honorowym Polskiego Komitetu ds. UNESCO (2019).

Dr hab. Małgorzata Kołacz-Chmiel – adiunkt w Katedrze Historii Starożytnej i Średniowiecznej w Instytucie Historii UMCS, doświadczona edytorka źródeł historycznych, a przede wszystkim doskonała znawczyni kondycji kobiet w społecznościach chłopskich w Polsce XIV-XV w. (nagradzana monografia “Mulier honesta et laboriosa. Kobieta w rodzinie chłopskiej późnośredniowiecznej Małopolski”). Zainteresowania naukowe to: dzieje społeczno-gospodarcze wsi w okresie późnego średniowiecza i wczesnych czasów nowożytnych, kobieta w społecznościach chłopskich w XIV-XV w. oraz edytorstwo źródeł historycznych.

Dr Anna Sosnowska-Jordanowska – jest socjologiem i adiunktem w Ośrodku Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Opublikowała “Zrozumieć zacofanie. Spory historyków o Europę Wschodnią (1947-1994)”, gdzie analizowała powojenną debatę nad źródłami gospodarczej słabości wschodniej części Europy w okresie rozwoju kapitalizmu i ekspansji terytorialnej krajów zachodniej części kontynentu. Wskazała, jak badania polskich historyków gospodarczych Mariana Małowista, Witolda Kuli, Jerzego Topolskiego i Andrzeja Wyczańskiego nad folwarkiem, pańszczyzną i handlem zbożowym w XVI-XVIII wieku, a następnie nieudanymi próbami industrializacji w Europie Wschodniej XIX wieku ukształtowały obraz regionu w światowej historiografii, m.in. w pracach Fernanda Braudela, Immanueala Wallersteina. Jej zainteresowania badawcze obejmują też migracje z Europy Wschodniej i innych regionów peryferyjnych do Stanów Zjednoczonych.

Na okładce książki czarno-fioletowy rysunek siedzącej kobiety. Do tego tekst zawarty w artykule.