#towarzystwo miłośników historii

Varsaviana Roku 2018/2019: Laureaci Konkursu im. Hanny Szwankowkiej

Poznaliśmy laureatki i laureatów konkursu im. Hanny Szwankowskiej. Nagrody “Varsaviana Roku” są wyrazem uznania warszawskiego środowiska historyków i bibliotekarzy dla żyjących autorów i redaktorów, wydawnictw oraz osób i instytucji zasłużonych dla popularyzacji książki varsavianistycznej.

Czytaj dalej