Varsaviana Roku 2018/2019: Laureaci Konkursu im. Hanny Szwankowkiej

Poznaliśmy laureatki i laureatów konkursu im. Hanny Szwankowskiej.  

Honorowe Dyplomy “Varsaviana Roku” są wyrazem uznania warszawskiego środowiska historyków i bibliotekarzy dla żyjących autorów i redaktorów, wydawnictw oraz osób i instytucji zasłużonych dla popularyzacji książki varsavianistycznej. Przyznawane są od 1968 roku przez Oddział Warszawski Towarzystwa Miłośników Historii, do 2008 r. z udziałem wielu instytucji kulturalnych Warszawy. Od 2009 r. organizatorami konkursu są wyłącznie TMH oraz Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. W 2012 r. imprezie nadano imię zmarłej w styczniu Hanny Szwankowskiej, historyka Warszawy i wieloletniej jurorki Varsavianów Roku.

Corocznie jesienią nagradza się książki naukowe i popularnonaukowe dotyczące historii i współczesnego życia Warszawy, wydane w minionym sezonie wydawniczym (połowa roku bieżącego i poprzedniego). Przewodniczącym jury jest prof. Andrzej Karpiński.

 

Varsaviana Roku 2018/2019
Laureatki i laureaci

Bobrow Ryszard, Warszawscy złotnicy, jubilerzy, grawerzy i kupcy wyrobów kruszcowych w XIX w. Warszawa : Muzeum Narodowe, 2018.

Garbal Łukasz, Jan Józef Lipski Biografia źródłowa. T.1-2. Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ; Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza, 2018.

Kędziora Alicja, Ikonografia teatralna “Tygodnika Illustrowanego”, t.1-2. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2018.

Kubkowski Piotr, Sprężyści: kulturowa historia warszawskich cyklistów. Warszawa : Narodowe Centrum Kultury, 2018.

Olaszek Jan, Podziemne dziennikarstwo. Funkcjonowanie głównych pism informacyjnych podziemnej “Solidarności”. Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2018.

Person Katarzyna, Policjanci. Wizerunek Żydowskiej Służby Porządkowej w getcie warszawskim. Warszawa : Żydowski Instytut Historyczny, 2018.

Skalimowski Andrzej, Sigalin – towarzysz odbudowy. Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2018.

Winek Włodzimierz,  Warszawskie  gajery  czyli co  nieco o mundurach warszawskich tramwajarzy i autobusiarzy. Warszawa : Związek Zawodowy Pracowników Komunikacji Miejskiej, 2018.

Uroczystość wręczenia Dyplomów Honorowych laureatom konkursu im. Hanny Szwankowskiej na Varsaviana Roku  miała miejsce 9 października 2019 roku w Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy – Bibliotece Głównej Województwa Mazowieckiego.