Dotyczy:

Biblioteka Publiczna im. W. J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

ul. Plutonu AK “Torpedy” 47
02-495 Warszawa
tel.: 22 882 43 00
e-mail: sekretariat@bpursus.waw.pl

Konkurs literacki w Dzielnicy Ursus

Konkurs “Herbatka u Grabskiego”

Biblioteka Publiczna im. W. J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, ogłasza drugą edycję konkursu literackiego “Herbatka u Grabskiego – muzyka w poezji”. Konkurs poetycki ma na celu: kształtowanie postaw literackich, zachęcanie do prezentowania własnej twórczości literackiej, w tym szczególnie poezji, pielęgnowanie tożsamości lokalnej, popularyzowanie twórczości literackiej W. J. Grabskiego oraz rozwijanie i wyrabianie wyobraźni twórczej.

Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich.

Prace można składać w budynku biblioteki przy ul. Plutonu AK “Torpedy” 47 lub nadsyłać na mail: konkurs@bpursus.waw.pl do 30 września 2019.

Regulamin konkursu