Dotyczy:

Czytelnia Pod Sowami (Dział Czytelni Naukowej Nr XVI)

ul. gen. J. Zajączka 8
01-522 Warszawa
tel.: 22 121-76-28
e-mail: czytelnia@bpzoliborz.pl

Kazachstan – Na jedwabnym Szlaku

Prelekcja i film online z podróży Anny Kłossowskiej, pisarki, dziennikarki
i podróżniczki z komentarzem autorskim.
Prezentacja mało znanego w Polsce kraju, który dopiero w 1991 r., w wyniku rozpadu
ZSRR odzyskał niepodległość. Większa jego część leży w Azji Środkowej, a tylko niewielki
fragment należy geograficznie do Europy. 

Spotkanie dostępne na kanale YouTube biblioteki.

Organizator: Miejsce Aktywności Lokalnej przy Czytelni Pod Sowami ul. gen. J. Zajączka 8.
Wydarzenie online realizowane ze środków finansowych m.st. Warszawy
w ramach Budżetu Obywatelskiego.