Rozmaitości

Rok Moniuszki, Gombrowicza i 20-lecia samorządu

Sejmik ustanowił rok 2019 Rokiem Stanisława Moniuszki, Witolda Gombrowicza i 20-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Czytaj dalej